Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζονται μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας και αυστηρές προδιαγραφές που διέπουν τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραγωγής και συσκευασίας. Η Ξυλουρης A.A στοχεύει στη παραγωγή, συσκευασία και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας με διαρκή επιδίωξη τη βελτίωση όλων των διαδικασιών της εταιρίας. Η Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων επιτυγχάνεται σταδιακά ανά διεργασία παραγωγής, στα πλαίσια ενός Συστήματος Ολικής Διαχείρισης της Ποιότητας με βασικό σκοπό τη Συνεχή Βελτίωση. Ποιότητα για εμάς σημαίνει ικανοποίηση των πελατών μας και ασφάλεια στα προϊόντα μας.

Με σύγχρονα μέσα

Για τη Διασφάλιση της ποιότητας της πρώτης ύλης, η εταιρεία μας παρέχει στους παραγωγούς που συνεργάζεται, ειδικές δεξαμενές ψύξης για τη διατήρηση του γάλακτος σε χαμηλή θερμοκρασία. Μέσα σε λίγες ώρες το γάλα συλλέγεται με ειδικά για τη μεταφορά, 100% ιδιόκτητα ισόθερμα βυτία, διατηρώντας την ψυκτική αλυσίδα. Η Εταιρεία μας είναι η μόνη εταιρία στην Κρήτη που εφαρμόζει 100% τέτοιο σύστημα συλλογής γάλακτος.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, το γάλα που παραλαμβάνεται υπόκειται σε αυστηρούς και συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους. Διαθέτοντας υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένο σύστημα για όλες τις διεργασίες παραλαβής, παστερίωσης και γραμμή τυποποίησης του γάλακτος, εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που παράγονται είναι υγιή και με όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα τυριά Ξυλούρης.

Στην παραλαβή , παραγωγή, ωρίμανση, συσκευασία και αποθήκευση του τελικού προϊόντος, πραγματοποιούνται αυστηροί τακτικοί έλεγχοι, εξασφαλίζοντας την πληρότητα τήρησης των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

Πανεκκλησίας 1 

ΒΙΠΕ Τυλίσου

Επικοινωνήστε μαζι μας

2810-824932

&

2810-230738

E-mail

info@xilourisaa.gr

xilourisAA All Rights Reserved.